Prioritera, våga välja bort och visa mod

För några veckor sedan höll jag en kurs i relationsmarknadsföring i Malmö. Deltagarna var personer som arbetar på olika typer av institutioner, organisationer, företag och som egenföretagare i Sydsverige.

Vi tittade på den klassiska marknadsföringen, du vet den som utgår ifrån tänkandet att du genom tillräcklig stimuli kan skapa begär, behov och locka dina kunder till köp och gjorde jämförelse mellan den klassiska marknadsföringen och relationsmarknadsföringen såsom den beskrivits av både Evert Gummesson och Richard Norrman.

Vi vred och vände på exempel ur de båda skolorna och pratade länge om det förväntade resultatet från olika kampanjer. Vi resonerade kring funktionella målgruppsbeskrivningar, formella målgruppsbeskrivningar och landade i att de psykologiska målgruppsbeskrivningarna, de som utgår ifrån värderingar och de drivkrafter som ligger bakom målgruppens sätt att resonera ger det bästa underlaget för att bedriva relationsmarknadsföring med syfte att skapa lojala kunder över längre tid.

Vi arbetade utifrån en strategimodell som innehåller bland annat Analys, Struktur och Interaktion och konstaterade att fokus i relationsmarknadsföringen är interaktion, relationer och nätverk och anpassningen mot kunden är det glimmande nyckelordet. Deltagarna i konstaterade att relationsmarknadsföringen som en grund för marknadskommunikation ligger mer i tiden än den traditionella marknadsföringen och skapar längre livstidsvärde hos kunderna. Deltagarna konstaterade även att det kräves en tydlig strategi, ett stort mod och stort engagemang från företagets sida för att anpassningen skall ske efter kundens villkor och relationsmarknadsföringen bli äkta.

Kursdeltagarna definierade tre saker som viktiga i arbetet med relationsmarknadsföringen, de var: prioritera, våga välja bort och visa mod, tre saker som krävs för att skapa en ett företag som vågar arbeta med kunden i fokus, ett arbete där det gäller att:

  • Att  veta vem som är kund och vilka drivkrafter och värderingar som styr kunden
  • Att ta reda på hur kunden skiljer sig från andra kunder, dvs de vi inte kan eller inte vill nå
  • Att arbeta interaktivt med kunden och skapa värde, dvs att lyssna och låta kunden tala om hur han/hon vill bli behandlad, vill ha etc. och våga förändra företaget utifrån det
  • Att identifiera och arbeta på den marknad där kunden befinner sig, eventuellt med kundens kund eller med andra aktörer som kunden interagerar med
  • Att arbeta intensivt och noggrant med att säkra att hela företaget har tillgång till information om kunden digitalt för att undvika upprepningar för kunden och dubbelarbete i företaget.

Neuroleadership, den hetaste ledarskapstrenden just nu?

En av de senaste trenderna inom ledarskap är Neuroledarskapet. Genom att bli bra på att förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar på individ- och gruppnivå så kan stabilare grupper och bättre resultat uppnås menar Dr David Rock som är VD och grundare av Neuroleadership Institute.  Läs mer om organisationen här. Enligt deras sajt bygger konceptet på att ledarskapet kombinerar neurovetenskaplig forskning med ledarskapsutveckling. Forskningen kring hjärnan har under de senaste åren revolutionerats på grund av tekniken vilket i sin tur har gett upphov till ny tvärvetenskaplig forskning och skapat gemensamma nämnare inte bara för ledarskapsområdet utan även för områden som lärande, marknadsföring, ekonomi, teamutveckling och kreativitet. Organisationen, som är en intresseorganisation, erbjuder utbildningsprogram och seminarier.

Enligt Neuroleadership Institute fokuserar neuroledarskapet på  fyra områden

  1. Beslutsfattande och problemlösning
  2. Att hålla sig lugn under press
  3. Samarbete med andra
  4. Underlätta förändring

I kölvattnet av denna nya trend växer ett antal företag upp som erbjuder seminarier, kurser och workshops för individer och ledningsgrupper här i Sverige. Allt detta tycks mycket spännande tycker jag. Vad står detta ledarskap för? Vad innebär den här typen av ledarskap?  Är det något som kommer att stanna?  Är det bara flum eller en nödvändighet för att klara ett snabbare tempo och större flöde av information som ledare? En annan intressant fråga är ju de facto om denna nya form av ledarskap kan stärka företags konkurrenskraft, effektivitet och resultat?

Den 15 till 17 oktober kommer det sjätte toppmötet; Neuroleadership Summit 2012, äga rum  i New York. Läs mer om programmet här. Det skall bli spännande att följa!