Om LJK

Schackspelet är ett strategispel som bygger på skicklighet, snarare än tur, och kräver stort fokus och erfarenhet. Det svart-vita eller röd-vita schackbrädet som har funnits sedan 1500-talet har under århundraden symboliserat spänningen mellan krafterna i tillvaron; det negativa och det positiva; natt och dag; sol och måne; manligt och kvinnligt; dunkelt och klarhet; månens ljus och mörker; tiden och rummet etc. Schackrutornas korsade mönster har representerat livets växlingar mellan gott och ont, lycka och olycka, vilket har inspirerat både filmmakare och musikalskrivare genom åren. För mig är schackspelet en symbol för fokus och erfarenhet men även förmågan att blicka framåt, för uppfinningsrikedom och mod.

LJKs affärsidé är att leverera smarta och effektiva kommunikationslösningar och utbildningsprocesser för långsiktig framgång åt företag, myndigheter och organisationer.

Verksamheten står på tre ben;  Utbildning, Strategi och Coachning och erbjuder:

 • konceptutveckling av kurser och utbildningar samt processledning och facilitering av seminarier och workshops.
 • strategiskt stöd  inom varumärkesbyggande, kommunikation, information och marknadsföring
 • coachning och mentorskap för individer och grupper

LJK ägs av mig, Loredana Jelmini, och jag har:

 • stor erfarenhet av förändringsarbete, bland annat som kommunikationschef på Sigtuna kommun och kommunikationschef på Riksteatern
 • lång erfarenhet av kommunikationsarbete och marknadsföring inom kultursektorn  bland annat som marknadschef på Riksteatern och Nordiska museet och som kommunikationschef på Riksteatern.
 • mångårig erfarenhet av ledarskap och coachning av både chefer och medarbetare i olika branscher
 • erfarenhet av processledning och facilitering
 • van utbildare som håller kurser i marknadsföring, PR, personligt varumärken, försäljning och kommunikation på alla nivåer.
 • ett stort närverk och samarbete med ett stort antal specialister inom olika områden
 • erfarenhet av undervisning på högskolenivå bland annat i marknadskommunikation på Dramatiska Institutet, Mälardalens högskola och Gävle högskola
 • erfarenheter från byråvärlden som projektledare, produktionsledare och strateg bland annat från reklambyrån YRA och ETC kommunikation
 • erfarenheter från förlagsvärlden som förlagschef på Nordiska museet
 • erfarenhet av att arbeta med starka varumärken som tex Riksteatern, Cullbergbaletten, nättidskriften Nummer.se, Sigtuna kommun och Södra teatern
 • är examinerad DIHR (institutet för högre kommunikation och rekalm) och ARU
 • har en fil kand i etnologi, engelska och socialantropologi

Du kan även gå in på tjänsten about.me och titta på min profil. Där finns en sammanställning av de sociala medier jag är aktiv i. Tveka inte att höra av dig.

LJK-Loredana Jelmini Kommunikation
Nackagatan 29, 3tr
116 47 Stockholm

Mobil: +46 70 7574185
loredana@ljk.se