Att bygga workshop

Här hittar du tips på hur du kan bygga en workshop med en enkel modell och ett antal exempel som stöd.

Workshop är en populär kreativ mötesform som kan locka fram deltagarnas inneboende drivkrafter och motivation om det görs på rätt sätt. Det finns 6 faser som kan hjälpa dig att förbereda och genomföra en workshop. Nedan hittar du en beskrivning av faserna och under respektive flik härovan hittar du exempel för varje fas. De exempel som du hittar under flikarna har jag själv testat genom åren både som processledare och som deltagare i olika sammanhang. Testa dem gärna du oxå!

Workshop stegen

FÖRBEREDELSER
Det finns några saker som du bör tänka på innan du börjar planera innehållet i din workshop.

  • Var ska ni vara, hur ser lokalen ut och hur lång tid har ni på er?
  • Vilka ska delta? Vad har de för intresse och/eller erfarenhet av ämnet?
  • Vad är syftet med workshopen? Vad ska ni uppnå?
  • Har du allt du behöver veta kring förväntat resultat? Vem eller vilka behöver du stämma av med i förväg?
  • Vad behöver du för material? powerpointpresentation, papper, post-it lappar, saxar, pennor, tejp mm. Lista allt du behöver.

ISBRYTARE
Det är dagen D och du står framför ett antal deltagare. För att få så bra resultat som möjligt är det viktigt du och deltagarna är trygga med varandra. Du ansvarar för att skapa trygghet och kan använda dig av ett antal tekniker för att uppnå det. En viktig del är att tydligt definiera syfte och mål med dagen och låta alla få presentera sig, samtidigt som de kanske delar med sig av sina förväntningar eller en rolig detalj om dem själva. Hitta exempel på Isbrytare under fliken med samma namn.

BOOSTERS
För att åstadkomma engagemang och intresse i en grupp behöver du ett förråd med övningar som skapar energi och behåller kreativiteten som skapats under isbrytaren. Det behöver inte vara krångligt eller konstigt, till exempel kan det ge en kick bara av att öppna ett fönster och få in nytt syre men de boosters du väljer kommer att hjälpa dig att skapa en bra kreativ miljö där alla kan bidra. Hitta fler exempel på Boosters under fliken med samma namn.

BEHÅLLA MOMENTUM
En workshop kräver mycket av både dig och deltagarna och därför behöver du kunna känna av gruppen och lägga in olika typer av aktiviteter som skapar dynamik under tiden som aktiviteten pågår, detta för att inte tappa momentum. På så sätt upprätthåller du nivån av engagemang och har  kontroll över att alla deltagare får möjlighet att bidra. Hitta exempel på sådant som kan användas för att upprätthålla den kreativa nivån och inte tappa momentum under fliken med samma namn.

SAMMANFATTNING
En workshop kan vara en mycket intensiv tillställning och för att det ska vara lättare att nå fram till det mål man har stakat ut måste tillfället sammanfattas. Sammanfattningen kan göras av både dig, en eller flera grupper av deltagare, deltagarna själva eller beställaren av workshopen. Hitta exempel på tekniker för sammanfattningar under fliken med samma namn.

AVSLUTNING
Lika viktig som isbrytaren är i början av aktiviteten lika viktig är avslutningen. En väl genomförd avslutning skapar både stolthet och nöjdhet hos deltagarna men säkrar även att all fakta och information som kommit fram under dagen fås med i utvärderingen och rapporteringen till din uppdragsgivare. Det är också ett utmärkt tillfälle för dig att få veta vad som fungerade bra och mindre bra så att du kan fortsätta att utvecklas. Hitta exempel på hur du kan lägga upp en avslutning under fliken med samma namn.

 Lycka till!