Boosters

Här kommer du att hitta exempel på boosters att använda under en workshop.

Då och då tappar deltagare fokus och blir trötta, du kan räkna med att det sker efter ca 45-50 minuter. Försök då att lägga in olika typer av aktiviteter som byter fokus, från sittande till stående, från stängt fönster till öppet fönster osv.  Ibland behövs även en del konkreta lite mer genomarbetade energihöjare, här kallade boosters. Använd dem när du behöver fylla på med energi.

PRESENTEN (8-20 personer)
Vad: övning som lockar till skratt och skapar energi
När: gruppen behöver ett avbrott för att fylla på energi
Redskap: inget
Hur: Deltagarna ställer sig i en ring. Du börjar med att ge den till vänster om dig en ”present”. Gör så här: Håll presenten med båda händerna, titta personen till vänster om dig i ögonen, överlämna presenten och säg: Här får du en……. Mottagaren tar emot presenten med båda händerna och säger: Åh tack vad fin!

Därefter fortsätter ni laget runt och lämnar över presenter till varandra, alla ska säga det första man kommer på, och man får inte säga det som redan är sagt. Öka tempot undan för undan och låt mottagarens entusiasm öka med hastigheten.

present_happy_gift

 

LILLA BIKUPAN (passar alla grupper)
Vad: övning som skapar energi och delaktighet
När: gruppen behöver ett avbrott, gruppen behöver ta fram nya förslag, för att få gruppen att tala
Redskap: post-it lappar och pennor
Hur: Dela upp gruppen i mindre grupper, två och två eller max tre och tre. Ställ en fråga som var och en får fundera på enskilt i några minuter. Be därefter varje deltagare att skriva ner sitt eller sina svar på en eller flera post-it lappar.
Låt deltagarna prata ihop sig om sina svar så att de får förståelse, kan se liknelser, avvikelser och så vidare. Uppmuntra dem till att komma fram till nya gemensamma förslag som kan vara bättre än de redan skrivna. Låt dem därefter prioritera sina gemensamma lappar så att de lägger det viktigaste svaret överst, det näst viktigaste under det och så vidare. Till slut har grupperna var sin hög med prioriterade svar.
Be dem gå fram till whiteboardtavlan eller ett blädderblock och stätta upp sina tre översta lappar där.
Gå igenom innehållet på tavlan och sortera i den ordning som är lämpligt.

bitilWEB_0 

STORA BIKUPAN (8-25 deltagare)
Vad: övning som skapar energi och delaktighet
När: gruppen behöver ett avbrott, gruppen behöver ta fram nya förslag, för att få gruppen att tala
Redskap: post-it lappar. små klistermärken (pluppar) och pennor
Hur: som ovan – dela in deltagarna i grupper om två och två eller max tre och tre. Ställ en fråga som var och en får fundera på enskilt i några minuter. Be därefter varje deltagare att skriva ner sitt eller sina svar på en eller flera post-it lappar.
Låt deltagarna prata ihop sig om sina svar så att de får förståelse, kan se liknelser, avvikelser etc. Uppmuntra dem till att komma fram till nya gemensamma förslag som kan vara bättre än de redan skrivna. Låt dem därefter prioritera sina gemensamma lappar så att de lägger det viktigaste svaret överst, det näst viktigaste under det och så vidare. Till slut har grupperna var sin hög med prioriterade svar.
Om det är en stor grupp kan du samla in allas översta svar en och en och sätta upp det på ett blädderblock eller på en Whiteboard. Om det är möjligt så låt någon ur gruppen själva berätta var där står.
Om det är en mindre grupp kan de själva sätta upp sitt översta svar på ett blädderblock eller Whiteboard.
Fortsätt så tills ni har så många förslag som ni önskar.
Om ytterligare prioriteringar behöver göras så delar du ut fem stycken ”stickers” eller ”pluppar”, det vill säga, små klistermärken. Varje deltagare får fem stycken och inte mer. Därefter får varje deltagare i tysthet gå på vernissage, läsa alla post-it lappar i lugn och ro och därefter fördela sina ”pluppar” som hen önskar. På så sätt så får ni fram en prioriteringsordning. Var noga med att beskriva förutsättningarna – kommer ni att följa gruppens ”beslut” eller är det endast en rekommendation.