Röster från kurser

Nedan följer ett antal citat som jag plockat ur utvärderingar. Det är från personer som har gått någon av mina kurser eller utbildningar och som i slutet har fått reflektera och lämna synpunkter på hur de uppfattade mig, kursen/utbildningen och dess innehåll.

 • Superkunnig om allt! Toppen att ta upp och följa upp allas förväntningar. Bästa föreläsningen på kursen hittills!
 • Otroligt inspirerande, engagerad, kunnig, entusiasmerande, lyhörd, sprudlande, intensiv och varmhjärtad.
 • Bra på att återkomma till saker; Nöta, Blöta, Stöta. Bra tydlighet och mycket bra med lyhördhet.
 • Mycket bra information. Användbara fakta och modeller, konsert och utan fluff.
 • Bra information, både teoretiskt och praktiskt Bra att du fick in så mycket av våra konkreta och mer specifika frågor och önskemål. Inspirerande och kul att lyssna på!
 • Bra verktyg, konkret, bra fördelning mellan teori och praktik. Bra tempo. Lärde mig mycket.
 • Härlig och tydlig kursledare. Bra fart och engagemang.
 • Bra välkomnande. Härligt med någon som väljer att ta i hand och se mig i ögonen.
 • Skönt att du bjöd inte till frågor och att dialogen var nära.
 • Tydlig ton och lätt att lyssna på med bra bilder att följa.
 • Du är engagerande och väldigt bra att lyssna till. Bra, tydlig information som jag snabbt kunde ta till mig. Tack!
 • Mycket inspirerande och lätt att hänga med. Du satte igång tankarna och öppnade mina sinnen. Jätteroligt!
 • Inspirerande, fick många nya idéer. Du satte ord, gav tankar och modeller för saker jag redan gör.
 • Skönt med praktiska diskussioner i grupp som fick ta tid.
 • Inspirerande, kunnig. Jag är mycket imponerad av hur du tog in oss alla deltagare i diskussionerna, kom ihåg oss som individer och återkopplade till olika verksamheter/inriktningar.
 • Heltäckande, hela kedjan, konkreta bra och nyttiga exempel. Roligt och inspirerande. Tack!
 • Inspirerande, informativt och lättförståeligt. Det är så bra att få kvinnliga förebilder med DRIV!
 • Bra upplägg och tack för alla verktyg att ta med. Inspirerande!
 • Bra genomgång, övergripande men med konkreta exempel. Bra fart, mycket fakta men flyt i dagen.
 • Bra med gruppdiskussioner där vi fick implementera det som vi diskuterade under dagen. Bra med konkreta exempel. Bra med förtryckt kompendium för anteckningar där man enkelt kunde följa med.
 • Tack för en lärorik dag! Gillar dig! Gillar din röst! Du har inspirerat mig!