På turné i Östergötland i höst

Utvalda

Så glad och pepp över att jag får träffa arrangörer över hela Östergötland under hösten. Region Östergötland har skapat en turné (Mer för fler) som handlar om arrangörsskap, marknadsföring och en massa annat matnyttigt för olika typer av arrangörer i regionen som jag, bland andra, ska delta i.

Jag kommer att dyka upp i Mjölby, Finsprång, Ydre, Ödeshög, Valdemarsvik, Kinda, Boxholm, Vadstena, Norrköping, Söderköping, Linköping och Åtvidaberg. Ser så fram emot detta.

Väl mött på turnén!

Välkommen höst 2023 – nu kör vi igång igen!

AI som lär känna dig är framtiden, enligt forskare

Vi börjar med en liten förklaring:

Vad är AI?
AI står för artificiell intelligens eller maskinintelligens vilket är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens. Det handlar främst om kognitiva funktioner, som förmågan att lära sig utifrån tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera. Det är också namnet på det akademiska studieområde som studerar hur man skapar datorprogram med intelligent beteende.

Vad är det för skillnad mellan orden automation och automatisering 

Automatisering eller automation betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Automation kommer från grekiskan ”automatos” och betyder på egen hand. Ett exempel på automation är väderkvarnar, där man låter vinden driva en kvarn, ett arbete som annars är väldigt fysiskt ansträngande.

Skillnaden på de två orden automation och automatisering är att automation även inkluderar någon form av styrsystem och således inte behöver en människa för att övervaka systemet. Ett exempel på automatisering hade kunnat vara en motor som driver en svarv som fortfarande behöver en människa för att styra svarven och motorn.

I en artikel på sajten forskning.se skriver Carl Westin, biträdande universitetslektor, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet följande:

System som lär sig sina användare via artificiell intelligens har stor potential, enligt forskare berättar i en artikel på forskning.se. Till exempel skulle det kunna användas inom flygledning – forskarna har testat.

Vi blir alltmer beroende av datorer och automation i både yrkesliv och privatliv. Samtidigt blir systemen mer avancerade och svårare att förstå.

Även för proffs kan det vara svårt att förstå varför ett AI-system eller automatiserat system gör på ett visst sätt. Det kan ställa till problem när fler och fler funktioner automatiseras och ska samarbeta med människor.

Forskare vid bland annat Linköpings universitet har undersökt hur framtidens automation inom flygledning med hjälp av artificiell intelligens kan fungera på ett så säkert och användarvänligt sätt som möjligt.

AI lär sig sin användare

Forskarna studerade två olika spår:

Dels en traditionell automation som gör som utvecklarna har avsett, dels ett individanpassat system som bygger på att artificiell intelligens, AI, lär sig sin användare. Användarna är människorna som använder systemet, i det här fallet flygledare.

För att testa vad som funkade bäst fick 34 flygledare simulera verkliga situationer. Resultat, enligt forskarna: ett system som lär sig användaren med hjälp av AI är bäst väg framåt.

– Tänk på Spotify eller Youtube som rekommenderar ny underhållning baserat på det du lyssnat och tittat på tidigare. På ungefär samma sätt kan man utforma andra system. Tanken är att du som person ska dra slutsatsen att du förstår varför systemet gör som det gör, säger Carl Westin, forskare vid Institutionen för teknik och naturvetenskap.

Han fortsätter:

– Alla människor har en egen personlighet och ett unikt beteende. Fördelen med AI-systemen är att de kan ta hänsyn till det. Då kan vi också lära oss mer om oss själva genom AI – vi hittar nya insikter om oss själva och våra beteenden. Det är den stora nyttan med AI just nu.

Flygledning kräver hög säkerhet

I dagsläget är flygledning ett nästan helt manuellt beslutssystem där människor med lång träning och erfarenhet tar många beslut på kort tid. Kommunikationen med alla piloter behöver vara glasklar för att flygtrafiken ska fungera och vara säker.

Potentialen för automatisering är mycket hög. Men att helt släppa den uppgiften till AI kommer inte att hända, tror Carl Westin. Det är inte tekniken som sätter begränsningarna, utan hur mycket man vågar lita på automatiseringen.

– Konsekvenserna blir väldigt stora om något skulle gå fel. Det finns ett enormt säkerhetsarbete att ta hänsyn till vid flygledning, vilket gör att nya metoder måste testas grundligt. Dessutom finns det liten konkurrens inom fältet vilket gör att utvecklingen går långsamt, säger Carl Westin.

Hög utvecklingstakt i bilindustrin

En kontrast är bilindustrin där en stenhård konkurrens gör att förändringar i fordonens automatisering kan ske betydligt snabbare. Utvecklingen går framåt men samtidigt kan system som inte är redo finnas i trafiken för att biltillverkarna behöver behålla sina marknadsandelar, säger Carl Westin.

Även om det går långsammare kommer förändringen även för flygledarnas del.

– AI är på uppgång brett och den stora hypen just nu är digitala kollegor. Det innebär att det måste finnas en symbios mellan människa och maskin. Men när den tekniska utvecklingen går så snabbt framåt glömmer man lätt bort människan som ska använda systemet.

Kommunikation i Coronatider

Hur börjar man en text om konsekvenser och utmaningar med Corona? Jag vet faktiskt inte riktigt var jag ska börja när alla media sköljer över oss med uppdateringar, katastrofrubriker och allehanda kommentarer av nyblivna experter. När vi ser en aldrig tidigare sedd massarbetslöshet, när våra teaterhus stänger ner, när våra skådespelare, musiker och konstnärer står utan uppdrag, när SAS ställer in alla flyg i april, när hela länder stannar av, när småföretagares liv slås helt i spillror, när nära och kära dör och ingen kan följa dem till sista vilan. I sanning en av de största kriserna i vår tid.

Hur mäktar man som organisation att kommunicera internt och externt under sådana omständigheter? Nedan har jag samlat sju punkter med tips.

  1. Säkra kommunikationsflödet internt. Allt externa kommunikationsarbete börjar med att man har en plan för hur kommunikationen internt ska fungera. Här bör flödet från VD och vidare till organisationen samt från organisationen till VD säkras omedelbart. Vem ansvarar för vad som sägs när det gäller att skapa tydlighet, snabbhet och inte minst trygghet för medarbetarna i kommunikationen. Planen förmedlas lämpligen via chefsledet och läggs även på intranätet.

  2. Säkra en plats fysisk eller digital för intern kommunikation. När skeenden i omvärlden kan förändras varje timme är det inte läge att försöka vara säker. Skapa en tydlig (fysisk eller digital) plats och en tid för när förändringar, nyheter och förhållningssätt ska kommuniceras internt. Tex. kan VD kan lägga ut ny fakta på intranätet med kontinuitet på ett givet klockslag. Chefer och arbetsledare kan ha avstämningsmöten vid ett givet tillfälle varje dag eller när det behövs.

  3. Var synlig som ledare. I en kris är det viktigt att ledarna finns tillgänglig och kan svara på frågor. Arbetar många hemma så säkra rutinerna för intern kommunikation även via digitala kanaler. Avsätt tid för samtal, frågor och oro från medarbetarna.

  4. Vem är extern talesperson. Definiera en turordning med personer som ska yttra sig i vilka sammanhang och säkra att den/de känner sig komfortabel med rollen. Hjälp till genom att stötta, ta fram en Q&A och träna med den/de som är talespersoner. I ett krisläge av denna dignitet behöver man inte ”spara” VD i samma utsträckning som tidigare. Men självklart avgörs behovet av talesperson fortfarande av vad som ska sägas.

  5. Besökarnas behov. När och hur kommunicerar ni med kunderna/besökarna? Använd sociala medier i så stor utsträckning som möjligt. Där kan ni själva styra kommunikationen och hantera frågor och funderingar från följare. Bevaka och följ vad som sägs om er i sociala medier och gör en plan för hur ni hanterar olika typer av kommentarer.

  6. Stärka varumärket. Kan man stärka sitt varumärke i tider som denna? Man kan i alla fall försöka. Anpassa din kommunikation till målgruppernas läge. Jobbar många av dem hemma, är många i riskgrupper etc. Du kan vara säker att oavsett är de oroliga och behöver hjälp med att hantera situationen. Var lite extra kreativ när det gäller att möta kunderna eller besökarnas behov där de befinner sig och använd både Storytelling och skapa tjänster som de kan ha nytta av. Bra exempel på detta är till exempel alla streamingtjänster från museer, teatrar och operahus över hela världen. Men även alla de ”tränahemma” inslag som både tidningar och annan media har tagit fram. Ytterligare exempel är Nordiska museet i Stockholm som tagit fram en frågelista på minnen.se där man kan lämna in sin upplevelse av Coronapandemin.

  7. Var snälla mot varandra och tvätta händerna!

Handtvättarsången Melodi: Blinka lilla stjärna
Tvätta, tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand Mellan, i och ovanpå
Gnugga tummen, båda två
Tvätta, tvätta liten hand
Bort med smuts och bort med sand!

Favorit i repris – Svenskarna och internet

Varje år genomför Internetstiftelsen en undersökning om svenskarnas internetvanor som brukar presenteras i börjar på året. Årets undersökning är spännande och visar bland annat på att tillgången till fiber ökar i hela landet, att 98% av alla hushåll har tillgång till internet, att 95% av befolkningen använder internet och inte minst, årets nyaste fråga, 24% tycker att deras tid i sociala medier är meningsfull.

Givetvis finns där så mycket mer och I år sätter undersökningen strålkastarljuset på de digitala samhällstjänsterna, som exempelvis e-tjänster inom sjukvården, kollektivtrafiken och Skatteverket, som är till för alla medborgareoch i sammanfattningen av rapporten skriver de bland annat så här: ”Majoriteten anser att dessa e-tjänster underlättar för dem och att Mobilt BankID har varit en stor möjliggörare på detta område, samtidigt säger en del istället att e-tjänsterna försvårar. Vi tittar även närmare på den växande oron för att myndighetssverige – och stora företag som Google och Facebook – ska inkräkta på vår personliga integritet på nätet. Nära hälften känner sig övervakade på internet. Vi har blivit mer restriktiva med att dela andras inlägg på sociala medier och överlag tycks användandet av sociala medier börja plana ut.”

Du kan läsa mer om detta samt hitta mycket mycket mer spännande saker på www.svenskarnaochinternet.se

En lyxig utbildning

MARKNADSKOMMUNIKATION FÖR SCENKONST – FRISTÅENDE KURS STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA

Sedan några månader tillbaka leder jag en 22 poängs fristående kurs i marknadskommunikation för scenkonst. Kursen vänder sig till dem som genomför, arbetsleder, köper in eller utför det arbete som ingår i en kommunikations- och marknadsplan inom scenkonst. Kursen kommer att pågå till hösten 2020.

Det är verkligen en lyxig utbildning där tanken är att gå igenom alla de delar som krävs för att kunna förbättra sin marknadsföring, sin kommunikation och sin försäljning av sin föreställning, konsert, sin organisation, sitt varumärke, sitt evenemang eller sin lokal.

Kursen omfattar bland annat strategisk marknadsanalys och reklamstrategier likväl som varumärkesbyggande och strategier för sociala media. Eleverna är härliga, glada och peppiga och även om de flesta av dem har heltidsjobb, de är mycket att läsa till kursen, massor av frågor och problemställningar att analysera så tar de sig sakta men säkert igenom varje kunskapsområde med den äran.

Jag har valt att fortsätta den fina tradition som finns på skolan att ta in personer som arbetar i vardagen med de här frågorna vilket innebär att vi redan nu, så här halvvägs, har träffat strateger, kommunikatörer, pressexperter, analytiker, marknadsförare, säljexperter och en massa andra härliga människor. Både viktigt, lärorikt, inspirerande och framförallt väldigt roligt.

Läs mer om Stockholms konstnärliga högskola och kursen Marknadskommunikation för scenkonst här; https://www.uniarts.se