Välkommen höst 2023 – nu kör vi igång igen!

AI som lär känna dig är framtiden, enligt forskare

Vi börjar med en liten förklaring:

Vad är AI?
AI står för artificiell intelligens eller maskinintelligens vilket är förmågan hos datorprogram och robotar att efterlikna människors och andra djurs naturliga intelligens. Det handlar främst om kognitiva funktioner, som förmågan att lära sig utifrån tidigare erfarenheter, förstå naturligt språk, lösa problem, planera en sekvens av handlingar och att generalisera. Det är också namnet på det akademiska studieområde som studerar hur man skapar datorprogram med intelligent beteende.

Vad är det för skillnad mellan orden automation och automatisering 

Automatisering eller automation betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Automation kommer från grekiskan ”automatos” och betyder på egen hand. Ett exempel på automation är väderkvarnar, där man låter vinden driva en kvarn, ett arbete som annars är väldigt fysiskt ansträngande.

Skillnaden på de två orden automation och automatisering är att automation även inkluderar någon form av styrsystem och således inte behöver en människa för att övervaka systemet. Ett exempel på automatisering hade kunnat vara en motor som driver en svarv som fortfarande behöver en människa för att styra svarven och motorn.

I en artikel på sajten forskning.se skriver Carl Westin, biträdande universitetslektor, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet följande:

System som lär sig sina användare via artificiell intelligens har stor potential, enligt forskare berättar i en artikel på forskning.se. Till exempel skulle det kunna användas inom flygledning – forskarna har testat.

Vi blir alltmer beroende av datorer och automation i både yrkesliv och privatliv. Samtidigt blir systemen mer avancerade och svårare att förstå.

Även för proffs kan det vara svårt att förstå varför ett AI-system eller automatiserat system gör på ett visst sätt. Det kan ställa till problem när fler och fler funktioner automatiseras och ska samarbeta med människor.

Forskare vid bland annat Linköpings universitet har undersökt hur framtidens automation inom flygledning med hjälp av artificiell intelligens kan fungera på ett så säkert och användarvänligt sätt som möjligt.

AI lär sig sin användare

Forskarna studerade två olika spår:

Dels en traditionell automation som gör som utvecklarna har avsett, dels ett individanpassat system som bygger på att artificiell intelligens, AI, lär sig sin användare. Användarna är människorna som använder systemet, i det här fallet flygledare.

För att testa vad som funkade bäst fick 34 flygledare simulera verkliga situationer. Resultat, enligt forskarna: ett system som lär sig användaren med hjälp av AI är bäst väg framåt.

– Tänk på Spotify eller Youtube som rekommenderar ny underhållning baserat på det du lyssnat och tittat på tidigare. På ungefär samma sätt kan man utforma andra system. Tanken är att du som person ska dra slutsatsen att du förstår varför systemet gör som det gör, säger Carl Westin, forskare vid Institutionen för teknik och naturvetenskap.

Han fortsätter:

– Alla människor har en egen personlighet och ett unikt beteende. Fördelen med AI-systemen är att de kan ta hänsyn till det. Då kan vi också lära oss mer om oss själva genom AI – vi hittar nya insikter om oss själva och våra beteenden. Det är den stora nyttan med AI just nu.

Flygledning kräver hög säkerhet

I dagsläget är flygledning ett nästan helt manuellt beslutssystem där människor med lång träning och erfarenhet tar många beslut på kort tid. Kommunikationen med alla piloter behöver vara glasklar för att flygtrafiken ska fungera och vara säker.

Potentialen för automatisering är mycket hög. Men att helt släppa den uppgiften till AI kommer inte att hända, tror Carl Westin. Det är inte tekniken som sätter begränsningarna, utan hur mycket man vågar lita på automatiseringen.

– Konsekvenserna blir väldigt stora om något skulle gå fel. Det finns ett enormt säkerhetsarbete att ta hänsyn till vid flygledning, vilket gör att nya metoder måste testas grundligt. Dessutom finns det liten konkurrens inom fältet vilket gör att utvecklingen går långsamt, säger Carl Westin.

Hög utvecklingstakt i bilindustrin

En kontrast är bilindustrin där en stenhård konkurrens gör att förändringar i fordonens automatisering kan ske betydligt snabbare. Utvecklingen går framåt men samtidigt kan system som inte är redo finnas i trafiken för att biltillverkarna behöver behålla sina marknadsandelar, säger Carl Westin.

Även om det går långsammare kommer förändringen även för flygledarnas del.

– AI är på uppgång brett och den stora hypen just nu är digitala kollegor. Det innebär att det måste finnas en symbios mellan människa och maskin. Men när den tekniska utvecklingen går så snabbt framåt glömmer man lätt bort människan som ska använda systemet.