Ärliga kundrelationer viktigare än någonsin

I veckan var jag på Tendensdagen, marknadsförbundets årliga inspirationsdag för marknadsförare från hela Sverige. Temat för i år var kunden. Genomgående för alla talare var att de alla betonade att relationerna mellan kund och företag måste vara ärliga och hederliga, de måste bygga på gemensamt förtroende för varandra.

Jim Stengels (en amerikansk författare, professor och föreläsare som arbetade som global marknadschef för Procter & Gamble mellan 2001 och 2008) citerades av Tim Wragg, en av föreläsarna: ”We must apply life´s lessons generosity, love, humor and empathy to marketing – so that marketing inspirers life and life inspirers marketing”

Wragg talade om att det idag är viktigare än någonsin att skapa äkta och meningsfulla relationer med sina kunder. Företag som bygger djupare relationer med sina kunder  och associeras med högre ideal och mänskliga värderingar, i enlighet med Jim Stengels devis ovan, har också den största finansiella tillväxten enligt Wragg.

Utmaningen i detta tänkande är, och det påpekade även de flesta presentatörerna, att våga leva varumärket fullt ut, i allt som rör företaget. Att varje anställd skall bära varumärket, att varje transaktion och interaktion med kunden skall genomsyras av Stengels tankar.  Utan att satsa på de egna medarbetarna är denna resa omöjligt.  Om ett företag vill bli ”one of the googles of this world” som Tim Wagg kallade de företag som lyckas med att säkra att relationer är äkta och att alla medarbetare är med och bär varumärket, måste företaget:

  • leva som det lär
  • vara ärligt och hederligt i sina relationer med medarbetare och kunder
  • lära sig massor om sina kunder
  • respektera sina kunder och förstå den individuella kunden
  • interagera med sina kunder
  • lyssna på sina kunder
  • leverera relevanta erbjudanden till sina kunder
  • arbeta med öppenhet och transparens

I sanning en stor och spännande utmaning!