Välkommen 2014!

Nu kör vi igång 2014 med buller och bång, först ut är Scenkonst Sörmland och färdigställande av den varumärkes- och kommunikationsplan för 2014-2017 som vi påbörjade under december.

På fredag förmiddag genomförs det andra mötet med medarbetarna och på eftermiddagen träffar vi reklambyrån som marknadsavdelningen skall arbeta med framgent. Det blir ett spännande år för Scenkonst Sörmland, med flytt till nya anpassade lokaler och en massa roliga teater-, dans- och musikproduktioner för barn och vuxna.

Läs mer om Scenkonst Sörmland här.