Neuroleadership, den hetaste ledarskapstrenden just nu?

En av de senaste trenderna inom ledarskap är Neuroledarskapet. Genom att bli bra på att förstå hur den mänskliga hjärnan fungerar på individ- och gruppnivå så kan stabilare grupper och bättre resultat uppnås menar Dr David Rock som är VD och grundare av Neuroleadership Institute.  Läs mer om organisationen här. Enligt deras sajt bygger konceptet på att ledarskapet kombinerar neurovetenskaplig forskning med ledarskapsutveckling. Forskningen kring hjärnan har under de senaste åren revolutionerats på grund av tekniken vilket i sin tur har gett upphov till ny tvärvetenskaplig forskning och skapat gemensamma nämnare inte bara för ledarskapsområdet utan även för områden som lärande, marknadsföring, ekonomi, teamutveckling och kreativitet. Organisationen, som är en intresseorganisation, erbjuder utbildningsprogram och seminarier.

Enligt Neuroleadership Institute fokuserar neuroledarskapet på  fyra områden

  1. Beslutsfattande och problemlösning
  2. Att hålla sig lugn under press
  3. Samarbete med andra
  4. Underlätta förändring

I kölvattnet av denna nya trend växer ett antal företag upp som erbjuder seminarier, kurser och workshops för individer och ledningsgrupper här i Sverige. Allt detta tycks mycket spännande tycker jag. Vad står detta ledarskap för? Vad innebär den här typen av ledarskap?  Är det något som kommer att stanna?  Är det bara flum eller en nödvändighet för att klara ett snabbare tempo och större flöde av information som ledare? En annan intressant fråga är ju de facto om denna nya form av ledarskap kan stärka företags konkurrenskraft, effektivitet och resultat?

Den 15 till 17 oktober kommer det sjätte toppmötet; Neuroleadership Summit 2012, äga rum  i New York. Läs mer om programmet här. Det skall bli spännande att följa!