Sebben che siamo donne…..

8 mars. Internationella kvinnodagen. En snart 100-årig kamp för jämlikhet, rättvisa och fred. 
Upprinnelsen till den internationella kvinnodagen sägs komma från den amerikanska textilfabrik där 129 kvinnor påbörjade en strejk med anledning av de vedervärdiga villkor de arbetade under just några dagar innan den 8 mars 1908. Efter några dagar, den 8 mars, lät fabriksägaren stänga och låsa alla dörrar så att kvinnorna blev fast inne i en del av fabriken. Den delen sattes därefter i brand så att samtliga kvinnor dog.

På den internationella socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn 1910 lades förslaget fram att kvinnor över hela världen skulle uppmärksamma kvinnors kamp, för att hedra den sakta men säkert växande kvinnorörelsen och för att främja kampen för kvinnors rösträtt.  Datumet för denna dag sattes till den 8 mars. I de länder där fascism och nazism fick makten förbjöds firandet.

1977 antog FN:s generalförsamling en resolution, som rekommenderade ett allmänt firande av en internationell kvinnodag och 1980 proklamerade FN den 8 mars som internationell kvinnodag.104 år senare fortsätter uppmärksammandet av dagen över hela världen.

I videon nedan återfinns många av de kvinnor världen över som kämpat och som försökt påverka omvärlden för att skapa en bättre sådan, det finns förstås många många fler som kämpat i både stort och smått. De är dem vi firar idag.