Interimskonsult med uppdrag att omorganisera

Under ett år har jag arbetat i Sigtuna kommun som interimskonsult med ett tydligt uppdrag att omorganisera informationsavdelningen. Det har varit ett fantastiskt år, tufft, utmanande och mycket roligt. Under de sista veckorna innan jag lämnade över till den nyrekryterade kommunikationschefen blev jag intervjuad av tidningen RELATION, en kundtidning från HRM Affärsutveckling. På sidorna 10 och 11 i  Relation_2013_Nr11 (2) kan du läsa om arbetet under rubriken ”Interimskonsulten genomförde en omorganisation i Sigtuna”.