Verklig önskan = Verklig förbättring

I morse läste jag en utmärkt krönika i SvD näringsliv skriven av Andreas Cervenka. Krönikan med temat uppgång och fall  och med rubriken Så sänktes SAS, behandlade begreppet disruptive innovations, eller på svenska: omstörtande innovationer. Artikeln gav en mycket bra bild av hur företag som, trots att de gör allt enligt regelboken, kan komma på fall på grund av att en uppstickare närmar sig marknaden från ett helt och hållet annorlunda och ibland oväntat håll. Läs artikeln här!

Omstörtande innovationer är ett begrepp som myntades av Clayton Christensen, professor på Harvard Buisiness School,  i boken The innovator´s Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Omstörtande innovationer kommer in på marknaden underifrån och är enklare och billigare än den etablerade teknologin. Omstörtande innovationer skapas ur till synes smala behov och nischer, men träffar så rätt så de växer och sprids med enorm hastighet och kan  omkullkasta en hel branschs struktur och regler på kort tid. Cervenka exemplifierar fenomenet med exemplet Google, som på mindre än tio år avancerade från garage-verksamhet till ett börsvärde större än Coca-Colas. Ett annat exempel är Nokias avfärdande av Apples Iphone som en smal nischprodukt  något som fått Nokia att på mindre än fyra år falla från att vara totalt dominerande i världen på mobiltelefoner till ja…vaddå?

För mig hade denna artikeln en tydlig koppling till mitt senaste inlägg kring ärliga varumärken. Ett ärligt varumärke som vill skapa verkliga förbättringar kan inte nöja sig med att ”hantera” missnöjda kunder, göra mindre justeringar eller verka inom den egna bekvämlighetszonen, dvs den zon som ger den högsta kortsiktiga avkastningen. Ett ärligt varumärke måste ha en verklig önskan att anpassa sig, förändra sig och ständigt skapa verklig förbättring för sina kunder för att inte bli förbisprungen..

Min bestämda uppfattning är att det på de flesta företag redan finns spanare med kunskap om vilka verkliga förbättringar som kunderna efterfrågar. Medarbetare som verkar i företaget uppmärksammar, omedvetet eller medvetet, saker som kan vara till hjälp för att skapa verkligt värde för kunderna. Genom att ta fram strukturer, rutiner, system och processer för att omhänderta det medarbetare ”hör” eller på annat sätt samlar in kan medarbetare på alla nivåer vara högst delaktiga i att skapa verkliga förbättringar och verkligt utökat värde för kunden och långsiktig överlevnad för företaget.