Svenskarna och internet 2015

Rapporten ”Svenskarna och internet”, som ges ut av Internetstiftelsen i Sverige visar att 93 procent av befolkningen idag har tillgång till internet. Detta innebär till vis del att de digitala klyftorna har försvunnit. Samtidigt är det stor skillnad i hur vi använder internet.

Sammanfattningsvis säger rapporten följande:

IIS-SOI15-samling-151110