Marknadsföringsutbildning

Biografcentralens fördjupningskurs i marknadsföring 2015 är avslutad.

Nedan kan du hitta presentationer, filmer, mallar och inspiration från kursen fördjupningsutbildningen i marknadsföring under 2015 i Biografcentralens regi. Kursen vände sig till personer som arbetar ideellt eller professionellt på en biograf. Kursen bestod av 7 träffar (två träffar live och fem träffar via videokonferens)

Utbildningen som anpassades efter varje biografs nuläge och behov innehöll bland annat föreläsningar om: målgruppsarbete, pressarbete, nå nya publikgrupper, sociala medier och internetvanor. Deltagarna arbetade under kursens gång med ett större projektarbete som tex att ta fram en marknadsplan, genomföra en publikundersökning eller skriva en sociala media strategi. Allt utifrån deras verkliga behov.

På denna sida kan du det material vi arbetade med.

Under fliken Tips! på första sidan hittar du en flik som heter mallar, där finns planer av olika slag att ladda hem.

Kursen hade även en Facebooksida som heter Marknadsföringsprojektet 2015. Där diskuterar vi, lägger upp tips och idéer, länkar etc.

Under fliken Inspirationsfilmer ligger ett antal inspirationsfilmer för kursdeltagarna.

Upplägg och innehåll:

Tillfälle 1
Presentation Biografutbildning dag 1
Koll på Kunden
Gå in och gör testet på Ungdomsbarometern Vilken typ är du?
Här hittar du den Projektmodell med vilken du bygger ditt projekt.

 Tillfälle 2 – IMeet
Presentation Biografcentralen tillfalle 2ver2
Under fliken Tips hittar du Mallar, där finns mall till en marknadsplan
Sociala media vanor hittar du här Sociala_medier_SOI2014

Tillfälle 3 – IMeet
Presentation Biografcentralen tillfalle 3

Tillfälle 4 – IMeet
Biografcentralen tillfalle 4

Tillfälle 5 – IMeet
Biografcentralen tillfalle 5version1
Sociala mediavanor hittar du under tillfälle 2 och Westanders PR handbok hittar du här!

Tillfälle 6 – IMeet
Diskussion och förberedelser inför presentation av projekt som ska presenteras för alla deltagare på Biografcentralens vårmöte 2016.

Tillfälle 7 – LIVE
Presentation av projekt på vårmötet 2016.

Litteratur
Här hittar du de böcker som användes under kursen. Deltagarna valde en av dessa att arbeta med. Allt utifrån behov..

För dig som vill jobba specifikt med marknadsföring, marknadsplanering
Marknadsföring i en ny tid

För dig som vill jobba specifikt med försäljning och kundrelationer
Personlig försäljning 1 – med kunden i fokus

För dig som vill jobba specifikt med att lokaler, värdskap och skyltning
Praktisk marknadsföring – att marknadsföra i butik