Kulturkraft Q

Under 2012-2014 samarbetar LJK med Kulturkraft Syd och genomför kurser bland annat i 

  • Personligt varumärke och personlig försäljning
  • Att skriva säljande
  • Marknadsföring och relationsmarknadsföring
  • Personligt varumärke och digital synlighet (i samarbete med Fredrik Sjöberg. Läs mer om Fredrik här.)

Kulturkraft Syd – Behovsstyrd kompetensutveckling på deltagarnas villkor
KulturKraft Syd är ett projekt, finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), som erbjuder professionellt yrkesverksamma personer inom teater, dans, musik, film och tv olika former av kompetenshöjande aktiviteter.Läs mer om Kulturkraft Syd här.

Kulturkraft Q
Kompetensutveckling för frilansare som har eller planerar att starta en egen firma eller verksamhet. KulturKraft Q är ett separat projekt kopplat till KulturKraft Syd som bedrivs inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande och vänder sig således enbart till kvinnor. Läs mer om Kulturkraft Q här.

LJK deltar i Kulturkraft Q med kurser i

  • Personligt varumärke och personlig försäljning
  • Affärsplan och marknadsplan

Här kan du som går Kulturkraft Q hämta hem mina presentationer och arbetsböcker.

Personligt varumärke Malmö KulturkraftQ hösten 2013_skriva ut
Affärsplan Malmö KulturkraftQ hösten 2013_skriva ut
KulturkraftQ våren 2014

Arbetsbok Malmö 2013_skriva ut
Affärsplan Malmö 2013_skriva ut

Att skriva säljande texter 2 december_skriv ut