Isbrytare

Här kommer du att hitta exempel på aktiviteter som kan fungera som isbrytare när du ska påbörja ett möte eller en workshop.

Tänk på att syftet med isbrytaren är att värma upp, lära känna varandra och skapa energi. Undvik att göra isbrytare som inte alla vill delta i eller som kan få deltagarna att känna sig olustiga. En isbrytare ska vara snabb och kul!

SPINDELN (5-20 deltagare)
Vad: lekfull presentation
När: grupper behöver lära sig varandras namn, när ni ska utvärdera, när ni ska lära känna varandra
Redskap: Ett garnnystan
Hur: Stå i en ring och bestäm ett tema som ska ingå förutom namn, tex jag heter XXX och om jag vore en bil skulle jag vara en XXX därför att XXX.
Som ledare håller du i nystanet och börjar leken med att hålla i garnänden och därefter kasta nystanet till någon i ringen. Den personen presenterar sig, tar tag i garntråden och kastar nystanet vidare till vem som helst i ringen. Så fortsätter ni tills alla har fått presentera sig och ni har vävt en ”spindelväv” av garnet.

När alla har fått presentera sig så kastar ni tillbaka i motstatt riktning. Den som kastar säger då namnet på den som tar emot nystanet, på så sätt repeterar ni alla namn.

garn01

 

JOURNALISTEN (5-15 deltagare)
Vad: enkel presentationsövning
När: när gruppen inte känner varandra alltför mycket
Redskap: inget
Hur: Dela in deltagarna två och två och be dem intervjua varandra. Därefter får deltagarna presentera sin ”kompis” Gå laget runt.
Om det är en grupp som känner varandra väl kan övningen göras och styras mot ett särskilt ämne, till exempel utifrån frågorna: Hur ser du på? Vad tycker du om? etc.

 

mikrofon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLYTTA FOKUS (kan göras i alla grupper)
Vad: enkel fokusförflyttare
När: grupper behöver flytta fokus från negativ stämning till positiv
Redskap: inga
Hur: deltagarna sitter två och två vända mot varandra
Ge deltagarna en fråga som är kopplad till tacksamhet, stolthet, lycka etc och be dem under några minuter tala med varandra om detta. De behöver inte redovisa för de andra deltagarna om gruppen är större än 10 personer, men kan förstås göra det om tid finns. Ex på frågor:
Vad är du tacksam för?
Vad gör dig lycklig?
Vad är du stolt över?